O mne - Zuzana Laurincová


Netypická cesta k učiteľskej profesii

Neplánovala som stať sa učiteľkou. Študovala som medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a plánovala diplomatickú budúcnosť. Potom som sa však začala zaujímať o rozvojovú spoluprácu a vďaka dobrovoľníctvu v Kambodži a Burkine Faso som sa dostala ku konceptu globálneho vzdelávania. Uživiť svojimi aktivitami som sa však nevedela, a tak som pracovala v korporáte a globálno-vzdelávacie aktivity robila vo voľnom čase alebo počas "dovoleniek".  Svoj "vzdelávací osud" som spečatila, keď som sa rozhodla nastúpiť do programu Teach for Slovakia a získať tak relevantné skúsenosti s prácou v slovenskom školstve.

ZŠ Chmininanske Jakubovany

Program Teach for Slovakia ma zavial do základnej školy v Chminanskych Jakubovanoch, dedine vzdialenej asi 20km od Prešova. Túto školu navštevujú výlučne žiaci z neďalekej marginalizovanej rómskej komunity, a práve tu som sa stala pani učiteľkou a pracovala hlavne so žiakmi prvého stupňa.

Ako prvé mi do očí udrelo, ako málo sme si rozumeli - už prvý deň školy na mňa deti zmätene pozerali, hoci som nehovorila nič komplikované. Pri čítaní deti takmer ničomu nerozumeli a aj pomerne jednoduché tretiacke texty boli pre mojich žiakov neuveriteľne náročné.

Vtedy som si uvedomila, ako veľmi neférový je náš vzdelávací systém. V triede som mala bilingválne deti, ale používali sme tie isté učebnice a mali napĺňať tie isté štandardy ako žiaci v mestskej škole niekde v Bratislave.


Slovenčina ako druhý jazyk a manuál pre učiteľov

Téma slovenčiny ako druhého jazyka sa najbližšie dva roky stala mojou srdcovou záležitosťou. Čítala som knihy, googlila som tipy a triky pre prácu s tzv. "English learners" z Veľkej Británie a USA a prerábala ich tak, aby boli použiteľné v slovenskom kontexte.

Preto keď prišiel v druhom roku programu Teach for Slovakia čas na leadership challenge (čiže výzvu, ktorú máme pokoriť), rozhodla som sa napísať manuál pre učiteľov bilingválnych žiakov s názvom "Učíme deti z jazykových menšín". Tento manuál obsahuje 15 tipov a trikov, ktoré môžu zefektívniť výuku vo vašej triede aj s konkrétnymi nápadmi na diferenciáciu aktivít tak, aby vaše hodiny mohli byť čo najinkluzívnejšie.


Vznik Inkluzívnej triedy

Keďže nemám pedagogické vzdelanie, na škole môžem pôsobiť iba dva roky, a teda moja učiteľská kariéra ako taká (nateraz) skončila. Čo však neskončilo je moja snaha naďalej zvyšovať povedomie o téme slovenčiny ako druhom jazyku a hlavne poskytovať didaktickú podporu učiteľom, ktorí s bilingválnymi deťmi každodenne makajú vo svojich triedach. To je dôvod, pre ktorý vznikla iniciatíva Inkluzívna trieda ako platforma pre budovanie komunity učiteľov, ktorí sa chcú od seba navzájom učiť a spoločne prekonávať prekážky, ktoré práca s bilingválnymi deťmi prináša.  


Ak máte záujem stať sa aktívnou súčasťou tejto komunity, pridajte sa do našej facebookovej skupiny a prihláste sa na odber nášho newslettra: