Učíme deti z jazykových menšín

Slovenčina ako druhý jazyk

Úvod

Viete o tom, že žiaci, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, majú v testovaní PISA o 160 bodov menej ako ich slovensky hovoriaci rovesníci?

Týchto 160 bodov reprezentuje 5 rokov vedomostí.

Je čas začať pracovať na zmene. Zmena systému však trvá dlho a kým k nej dôjde, učitelia v triedach potrebujú didaktickú podporu k tomu, ako učiť bilingválnych žiakov.

A práve o tom je iniciatíva Inkluzívna trieda.